Štěpánův špek

- sváteční tažení po čerstvém brdském povětří -

Štěpánův špek - výšlap do zimní přírody
26. prosince 2017 / hodina a trasa bude upřesněna

Křišťálový vzduch a čistá příroda, klid a pohoda. A svatý Štěpán jde krajinou na koledu...

Hlavní svátek sv. Štěpána byl již od zavedení vánočního svátku stanoven na den následující po slavnosti Narození Páně, aby se vyjádřilo těsné spojení Ježíše a jeho prvního mučedníka. U nás proto svátek svatého Štěpána připadá na 26. prosince. 

Štěpán je patronem jáhnů, koní, kočí a pacholků u koní, zedníků, krejčích, kameníků, tkalců, tesařů a bednářů. Je pomocníkem proti bolestem hlavy, proti kamenům, píchání v boku a proti posedlosti. Je také přímluvcem za dobrou smrt.

  • Pojďte ven a zažijte brdskou krajinu v její zimní kráse!
  • Pojďte pozorovat, stopovat, vnímat čistotu přírody!
  • Shoďte s námi vánoční špeky!
  • Vyvětrejte hlavu ať vás nebolí!
  • Protáhněte tělo, ať vás nepíchá v boku a opustí vás jakákoli posedlost!

Na konci putování budeme rozcuchaní a s červenými nosy, ale hlavně 

krásně unavení a úplně spokojení :)