Kovářství

- komu pán Bůh nenadělil, kovář nenakuje -

"Proto má kovář kleště, aby se nezžehl"