Masopust

MASOPUST

regionálně nazývaný fašank, vostatky, ostatky, voračky, končiny, bláznivé dny či maškary,...

Masopustní oslavy spadají do období mezi Tři krále (6.1.) a Popeleční středu (pohyblivý svátek). Mezi dvěma významnými křesťanskými svátky, je vklíněno období pro radost a přivítání jara. Období, kdy polní práce ještě nenastaly, je dodnes časem k pospolitému životu, setkávání a pořádání vesnických bálů. Bylo to také oblíbené období námluv a svateb, příležitost k setkávání při přástkách (předení příze) či dračkách (draní peří).

Obecně si masopust spojujeme s nejvýraznějšími projevy, které vrcholily na jeho konci, tj. s maskami a převleky, obchůzkou po vsi, poťouchlými taškařicemi, hojností dobrého jídla a pití, radovánkami, tanečními zábavami s muzikou, s bujarým veselím až prostopášností, rozličnými šprýmy a bláznivinami, se satirickým utahováním si ze současných poměrů, ale také se zabíjačkami a tedy dostatkem masa před tím, než nastane velikonoční půst. I v době masopustního hojného období se však páteční půst dodržoval. 

Svátek nebyl v minulosti tak přísně svazován církevními regulemi, přináší proto až do dnešních dnů svůj odkaz z historie, odkaz na předkřesťanské období, radost ze života, probouzejícího se po dlouhé zimě, úkony pro zajištění úrody a plodnosti.

Vrchol masopustního období je obvykle Tučný čtvrtek a následně masopustní neděle, pondělí a úterý, kdy jsou tzv. ostatky, končiny, fašank či přímo masopust. Konají se různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy.

Podoba masopustních oslav je velmi proměnlivá. V současné době se masopustní průvody často přibližují více latinskoamerickým karnevalovým průvodům bez odkazu na archaické prvky oslav jara a zrození života. Rychle přibývají nové postavy - moderní profese jako instalatér, pohádkové postavy, tanečnice, policajti, úředníci apod., průvodu se účastní všichni vč. žen, což dříve nebylo vůbec obvyklé.

Pozoruhodné jsou masopusty na Chodsku, Doudlebsku, v Strání aj. Masopustní průvod s maskami na Hlinecku je od roku 2010 zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.