O NÁS

Odvaha ke změně

Chceme dát prostor k setkávání a inspiraci pro všechny hrdiny všedního dne, kteří při svém každodenním jednání vytrvale usilují o dobro, bez ohledu na svůj prospěch, a kteří mají sílu a odvahu svými malými činy měnit svět.


Rozmanitost 

a ochrana přírody

Život je pestrý, pokud mu to dovolíme. A takový nás baví. Podporujeme pestrost v přírodě i ve společnosti.

Poznání 

a aktivita

Rádi se učíme a hledáme nové cesty. Sdílíme poznatky a máme odvahu pro změny k lepšímu.


Svoboda 

a soběstačnost

Máme rádi svobodu v rozhodování i v jednání. A přejeme ji i ostatním. 

"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl

- bez ohledu na to, jak to dopadne." 

Václav Havel