Velikonoce

Popeleční středalidově též Černá, Bláznivá, Škaredá či Smetná

První postní den, kterým se zahajuje předvelikonoční půst. 

2. neděle postní REMINISCERE - lidově Černá nebo Pražná (pražma), Sazometná

"Reminiscere miserationum tuarum, Domine" - "Rozpomeň se na své slitování, Bože"

3. neděle postní OCULI - lidově Kýchavá, Kýchavná

"Oculi mei semper ad Dominum" - "Své oči stále upírám na Hospodina"

4. neděle postní LAETARE - Liščí nebo Družebná

"Laetare Jerusalem" - "Raduj se, Jeruzaléme"

5. neděle postní JUDICA - Smrtná

"Judica me Deus" - "Zjednej mi právo, Bože"

6. neděle postní PALMARE - Květná

"Dominica in Palmis" a podle modlitby nad ratolestmi: "Omnipotens sempiterne Deus, hos palmites tua benedictione snctifica" - "Všemohoucí věčný Bože, tyto ratolesti požehnej"

Bílá sobota

Den Kristova spočinutí v hrobě a příprava na oslavu jeho vzkříšení. 

Velikonoční noc

také Svatá či Velká nebo Slavnost Veliké noci

Velikonoční neděle

Boží hod Velikonoční, Slavnost zmrtvýchvstání Páně