Inspiromat tradic

Knihy

encyklopedie Lidová architektura. Frolec, Václav; Vařeka, Josef. SNTL, Praha 1983.

Narození a smrt v české lidové kultuře. Navrátilová, Alexandra. Vyšehrad, Praha 2004.

Je to chůze po kotárech! Povídání o valašském folklóru a lidové kulutře na valašsku. Šuleř, Oldřich. Vyšehrad, Praha 1989.

Lidová architektura v Československu. Mencl, Václav. Academia, Praha 1980.

Lidové kroje v Československu. Díl I. - Čechy. Stránská, Drahomíra. Nakl. J. Otto, Praha.

Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska. Staňková, Jitka. Panorama, Praha 1987.

Tradice lidové tvorby. Vondrušková, Alena; Vondruška, Vlastimil. Artia, Praha 1988.

Veselé chvíle v životě českého lidu. Zíbrt, Čeněk. Vyšehrad, Praha 2006.

Z mého domova. Volf, František; Plicka, Karel. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1951.

Internet

Hanácká mozeka - www.hanackamozeka.cz

Kraslice (Polsko) - https://culture.pl/en/article/a-foreigners-guide-to-polish-folk-art

Národní ústav lidové kultury - www.nulk.cz

region Ostrožsko-Veselsko - www.ostrozsko.cz

region Podluží - www.podluzi.cz/turistika/

skanzen Veselý Kopec - www.skanzen-vysocina.cz/cs

Valašské muzeum v přírodě - www.vmp.cz

Velikonoce - https://velikonoce.vira.cz/Podstata-Velikonoc/pruvodce-velikonocemi/

Velikonoce - https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice