Třetí postní neděle

- OCULI -

třetí postní neděle OCULI - lidově Kýchavá, Kýchavná
"Oculi mei semper ad Dominum" - "Své oči stále upírám na Hospodina"

V lidové tradici se věřilo, že kolikrát člověk kýchne v tento den, tolik let bude živ. K ozdravnému účinku kýchnutí odkazuje i pověra, že kýchne-li člověk této neděle třikrát, bude zdravý celý rok. S kýcháním na zdraví bývala také spojena domněnka původu pozdravů při kýchnutí: "pozdrav Pán Bůh", "pomáhej Pán Bůh", "Pán Bůh rač pozdraviti". 
V minulosti prý se však kýchání lidé také báli jako projevu počínající morové nákazy a údajně se pozdravy "pomáhej Pán Bůh" apod. vyvinuly z komentáře vůči nakažené osobě "tomu pomůže již jen Pán Bůh" apod. Tento výklad však není spolehlivě doložen.