STROM POZNÁNÍ

Kdo hledá, nachází

Strom poznání, z. s. je nevládní nezisková organizace. Spolek, jehož cílem je ochrana přírody a krajiny, podpora samozásobitelství a soběstačnosti, tradičních řemesel a zvyků, rozvoj venkova a šetrné turistiky. Prosazujeme přírodě šetrné hospodaření firem a občanů směřující k trvale udržitelnému způsobu života.

Přidejte se, sdílejte co víte.

Baví nás práce, která má smysl.

O NÁS

Co nás zajímá

AKCE

Co chystáme

Naši Zemi jsme nezdědili od našich předků, 

ale půjčili jsme si ji od našich dětí.

Zůstaňme ve spojení

+420 774 281 242; 777 319 939