Škaredá středa

ŠKAREDÁ STŘEDA
nebo také Sazivá, Černá, Smetná
protože v tento den se vymetaly komíny.

Den kdy prý Jidáš žaloval na Ježíše.


Na škaredou středu stloukaly pilné hospodyně máslo a přepuštěné je pak dávaly do kostela na svícení.

Lidé nosili do kostela polínko dřeva a dávali je opálit na hranici Jidáše. Doma z něj nadělali loučky a z těch křížky, které o Veliké neděli po obědě s ratolestmi posvěcenými na květnou neděli zastrkávali do rohů polí. Vždy tři křížky a ratolest, načež je svěcenou vodou pokropili. Věřili, že který hospodář bude mít dříve zastrkané křížky, bude mít časnější žně a také jak vysoké jsou ratolesti s posvěcenými kočičkami, tak vysoko vzroste obilí. Křížky s ratolestmi měli též chránit před krupobitím.Kdo se bude tento den mračit, bude se mračit po všechny středy v roce. Důsledný úklid vyhání zlé duchy z domu.