Opravdová zahrada

Kritéria přírodní zahrady

KRITÉRIA PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Základní kritéria (musí být splněna všechna)

😊 nepoužívat pesticidy
😊 nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva
😊 nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Proč: příroda vynalezla a tisíciletými experimenty bezpečně odzkoušela nejlepší způsob péče o půdu a vše na Zemi. Zajišťuje kvalitní a plnohodnotnou výživu pro všechny. Cokoli dalšího je zkrátka zbytečné. Škodí to zdraví našemu i životu kolem a navíc to stojí těžko vydělané peníze. Stačí, když pochopíme jednoduché principy fungování přírody, osvojíme si základní znalosti a nic z výše uvedeného prostě nebudeme potřebovat.

Jak na to: využívejte kompost, hnůj, zelené hnojení, výluhy z rostlin či drůbežího trusu, mulčování, pěstujte dobrá sousedství rostlin (víte, že mrkev miluje rajčata?), podporujete živočichy, zvolte vhodná stanoviště pro rostliny, dbejte na pestrost, buďte kreativní a zapomeňte na nudnou monokulturu.


Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 😊 ze 14)

😊😊 živý plot z planých keřů
😊😊 přirozená louka, prvky louky
😊😊 divoké porosty
😊😊 divoký koutek
😊😊 mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
😊😊 listnaté stromy
😊😊 květiny a kvetoucí trvalky

Proč: naše zahrada, stejně jako my lidé, je součástí živého systému přírody na Zemi. Příroda nás obklopuje a funguje bez ohledu na výšku plotu, kterou jsme se obehnali. Nebojme se svého mocného spojence, pomůže nám se vším, co nás může potkat.

Jak na to: přilákejte užitečné živočichy do své zahrady dříve, než to udělají Vaši sousedé :) Poskytněte bezpečný úkryt a příjemné klidné prostředí pomocníkům. Poznejte v čem jsou prospěšní ptáci, hmyzu, savci i plazi. Bez nich soukolí přírody nefunguje. S nimi však bude Vaše zahrada jako švýcarský hodinový stojek.


Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 😊 z 16)

😊😊 kompost
😊😊 "domečky" pro zvířecí pomocníky
😊😊 využití dešťové vody
😊😊 užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
😊😊 mulčování
😊😊 zeleninové záhony a bylinky

😊😊 ovocná zahrada a bobulové keře

😊😊 smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení

Proč: 

Zahrada je do jisté míry umělé prostředí, poskytující lidem bezpečí, odpočinek a spoustu dobrého k snědku. Příroda však má své vlastní pořádky a každý náš zásah opravuje a vrací do svého přirozeného řádu. Její "pracovní návyky" a osvědčené techniky můžeme snadno okopírovat a využít ke svému užitku. Příroda totiž poskytuje své know how ve free verzi bez skrytých poplatků :)

Jak na to: 

Kompostujte - není nic cennějšího než kvalitní půda (a voda). 

Mulčujte - není nic silnějšího, než touha po životě a divoké rostliny ihned obsadí každý volný prostor. Příroda nenechává holou zemi jen tak bez povšimnutí, ani Vy ji nenechávejte. 
Hospodařte s vodou - vody, zejména té neznečištěné, je stále méně, nenechte ji odtéci. Využívejte přírodní materiály - příroda je velmi kreativní a nepotřebuje ani internet. Příroda je stále on-line, učte se od přírody i od lidí. Vždyť najít dobré a levné nápady už není nic těžkého a vhodný materiál v přírodě najdete vždy. 
Pěstujte ovoce a zeleninu - dost bylo bezbarvých, mdlých a drahých plodů z obchodů. Život nám má chutnat!


I když nebudete usilovat o certifikaci Vaší zahrady, 
přijměte kritéria jako svou soukromou výzvu. 
Vaše zahrada bude malým rajským ostrovem pro přírodu i pro Vás.