Inspiromat řemesel

Knihy

Barvy z rostlin. Tichý, Lubomír; Tichá, Ivona. Rezekvítek, Brno 1998.

Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Pavlištík, Karel. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 2011.

Kamenictví. Tradice z pohledu dneška. Jundrovský, R. Grada Publishing, Praha 2001.

Krajkářství. Vondrušková, Alena; Prošková, Iva. Grada Publishing, Praha 2004.

Lidové stavby v Poještědí na Českodubsku. Technik, Svatopluk. Nakl. Roman Kašpar, Liberec 2009.

Paličkování hrou. Malátová, Lenka. Edika, Brno 2013.

Paličkování. Půdice. Malátová, Lenka. Computer Press, Brno 2010.

Paličkování. Rohy, dírky, lístky. Malátová, Lenka. Computer Press, Brno 2008.

Řemesla našich předků. Janotka, Miroslav; Linhart Karel. Svoboda, Praha 1987.

Tvoříme z kovu. Konvička, Jiří. Mladá fronta, Praha 1975.

Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách. Scheybal, Josef V.; Scheybalová, Jana. Severočeské nakladatelství, 1985.

Internet

Craftsy - tvůrčí web (ENG) - www.craftsy.com

Drátování - https://metudka.blogspot.cz

Drátování - www.dratujeme.wz.cz/knihy.html

Jihočeká řemesla - www.jihoceskaremesla.cz

Lidová řemesla a lidová umělecká výroba ČR - www.lidovaremesla.cz/?page=organizace/organizace3

Lidové kroje - www.lidove-kroje.cz/lidove-kroje

Mohelnický spolek ručních řemesel - www.remeslamohelnice.cz

Muzeum krkonošských řemesel - www.krkonose-muzeum.cz

Muzeum řemesel Letohrad - www.muzeumremesel.cz/expozice-muzea

Paličkování - www.palickovani.cz/index.php

Patchwork - https://patchwork.lalova.cz

Řezbářství - www.pro-rezbare.cz

Spolek řemesel ručních - www.tradicniremesla.cz

Valašský krajkářský spolek - https://valasskykrajkarsky.cz

Vyšívání - www.needlenthread.com/videos

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel - www.vsur.cz