6. postní neděle

- PALMARE -

Šestá postní neděle PALMARE - Květná

"Dominica in Palmis" a podle modlitby nad ratolestmi: "Omnipotens sempiterne Deus, hos palmites tua benedictione snctifica" - "Všemohoucí věčný Bože, tyto ratolesti požehnej"

Lidově nazývaná Palmová (odtud pak odvozeně Květná či Květnica) a také Beránková.


O této neděli se vzpomíná na Kristův vjezd do Jeruzaléma. Obyvatelé vítali Ježíše a mávali palmovými ratolestmi. Ježíš při vstupu do bran Jeruzaléma věděl, že bude ukřižován, proto se při bohoslužbě v tento den předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista - tzv. Pašije (lat. passio = utrpení).

Na paměť této události si lidé nechávají v kostele posvětit ratolesti - větvičky jívy s kočičkami, lísky s jehnědami nebo jiných narašených stromů a keřů. 

Z ratolestí se vyvazovaly malé či větší svazky mající v různých krajích různou podobu, velikost i název. Svazky zvané palma byly ve Slezsku, květnica ve Slezsku a na Moravě, rahno na Horácku, beran v jižních Čechách, jehníd na Klatovsku, atd. Některé byly pletené podobně jako pomlázky, jiné se zdobily stuhami, vejci nebo ořechy. Vysvěcené proutky se po návratu z kostela zastrkávaly se v domovech za kříž nebo za svatý obrázek a v polích do osení, dávaly se do chléva, jako ochrana před různými pohromami.

V některých oblastech se o Květné neděli vynášela smrt anebo se chodilo s lítem.
Oblékaly se nové šaty a jiné se vyvěšovaly, aby v nich člověk kvetl.
Vymetalo se obydlí zelenými ratolestmi, aby veškerá neřest zahynula.

Květná neděle je posledním dnem čtyřicetidenního půstu a zároveň otevírá tzv. Svatý též Pašijový týden. Poslední týden před Velikonocemi.